top of page

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

_Victoria.jpg

 Victoria

Huấn luyện viên HCM

vanessa.jfif

Vanessa

Huấn luyện viên HCM

travy.jfif

Tracy

Huấn luyện viên HCM

Sue.png

Sue

Huấn luyện viên HN

Alex.png

Alex

Huấn luyện viên HN

_Willie.jpg

Willie Goh

Giám đốc/ nhà sáng lập

Athena.png

Athena

Quản lý

_Talia.jpg

Talia

Huấn luyện viên HCM

bottom of page