ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

 Victoria

Huấn luyện viên HCM

Vanessa

Huấn luyện viên HCM

Tracy

Huấn luyện viên HCM

Sue

Huấn luyện viên HN

Alex

Huấn luyện viên HN

Willie Goh

Giám đốc/ nhà sáng lập

Athena

Quản lý

Talia

Huấn luyện viên HCM