Với tư cách là người sáng lập ra GymKraft và là một người quan trọng trong cộng đồng thể dục dụng cụ của Singapore, Willie đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của thể thao.

 

Ông sở hữu kinh nghiệm của một vận động viên thể dục và một doanh nhân; Lần đầu tiên ông tham gia vào ngành này là khi ở độ tuổi thiếu niên của mình, sự nghiệp thể thao nãy đã choông cơ hội qua nhiều phòng tập thể dục tốt nhất của Singapore và làm việc theo cách của mình với tư cách là người quản lý trước khi tự mình ra ngoài để bắt đầu GymKraft.

 

Phương châm của ông là "Thực hiện đúng". Ông ấy hy vọng sẽ tiếp cận được với những người có cùng tư tưởng, những người đam mê nhào lộn, và mong muốn tiếp tục nhào lộn cho đến khi anh ta 80 tuổi!

Giám đốc/ người sáng lập
Willie Goh