Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn

Gymkraft Việt Nam

Gymkraft nhận cung cấp cho các trường học các thiết bị phục vụ cho bộ môn Thể dục dụng cụ bao gồm các dụng cụ cho nội dung như xà, cầu cân bằng, nhảy ngựa hay nội dung sàn. Các thiết bị của chúng tôi được sản xuất dựa trên kích thước chuẩn với chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Thiết bị

Hộp hình thang

 (bộ 4 hộp, 4 dài)

 

1200mm(L) x 1200mm(H) x

400mm(TW) x 965mm(BW)

Hộp hình thang

 (bộ 6 hộp, 3 dài 3 ngắn)

 

1200mm(L) x 1200mm(H) x

400mm(TW) x 965mm(BW)

Hộp hình thang

(Hộp lẻ)

 

400mm x 300mm x 400mm x 540mm

Short (Yellow)

 1200mm x 300mm x 400mm x 540mm

Long A (Blue)

 1200mm x 300mm x 540mm x 685mm

Long B (Red)

 1200mm x 300mm x 685mm x 825mm

Long C (Yellow)

 1200mm x 300mm x 825mm x 965mm

Long D (Blue)

Thảm pho mai

 

1800mm(L) x 900mm(W) x

400mm(SH) x 5mm(EH)

Cầu thăng bằng nhỏ

(cầu thăng bằng gỗ trên sàn)

 

2000mm (L) x 100mm (W)

Xà nhỏ (có thể tùy chỉnh)

(Tùy chỉnh độ cao)

 

1500 mm (L)

1400 mm (W)

500mm - 1600mm (H)

Thảm khởi động

(Không gấp)

 

2000mm x 1000mm x 50mm