Gymkraft Việt Nam

Nhanh hơn - Cao hơn - Mạn hơn

Thông tin học phí

Học thử/ Học phí theo buổi: 300,000 đồng/ buổi

Học phí được đóng khi đăng kí khóa học, mỗi khóa học kéo dài 8 tuần.

 

Với những học viên đăng ký học 1 buổi/ tuần, học viên sẽ đóng 300,000 đồng/ tuần.

Với những học viên đăng ký học 2 buổi/ tuần, học viên sẽ đóng 450,000 đồng/ tuần.

Vui lòng liên hệ với Gymkraft để xem thông tin về lớp học thử và đăng ký học thử!

Thông tin lịch học

Vui lòng liên hệ với Gymkraft để xem thông tin về lớp học thử và đăng ký học thử!

Học kì 1: 11/08 -05/10/19 --MU: 12/10

Học kì 2: 14/10-07/12/19--MU: 14/12

Học kì 3: 06/01-07/03/20--MU: 14/03

Học kì 4: 16/03-16/05/20--MU: 23/05

 
Các điều khoản về học phí, điểm danh và thông báo.
 • Các khoản phí đã đóng sẽ không được hoàn trả.
   
 • Để đảm bảo cho học viên giữ được chỗ trong lớp học, học phí kỳ mới được đóng đầy đủ đến tuần thứ 3 của học kỳ mới.
 • Học viên sẽ được đánh dấu điểm danh nếu có mặt trong mỗi buổi học.
   
 • Thông báo nghỉ học, nghỉ lễ sẽ được thông tin đến phụ huynh và học viên qua email hoặc điện thoại hoặc giấy thông báo nghỉ học.
Lớp học bù
 • Các lớp học bù phải được hoàn thành trong kỳ đăng ký. Học viên / phụ huynh vui lòng liên hệ với Gymkraft trước 1 hoặc 2 ngày để đăng ký học bù.
 • Học sinh đăng ký lớp cố định và chất lượng học được ưu tiên vì vậy Gymkraft có quyền chuyển học viên học bù sang 1 buổi học khác trong kỳ nếu lớp học bù đã đạt số lượng học viên tối đa.
 • Học viên được học bù tối đa 3 buổi thiếu của kỳ trước, học vào ngay kỳ tiếp theo nếu học sinh trả đầy đủ học phí khóa học kỳ tiếp theo đó.
Kiểm tra trình độ Gymnastics
 
 • Tất cả các học viên của Gymkraft chỉ được đủ điều kiện được đánh giá trình độ kỹ năng khi được sự xác nhận đông ý của các huấn luyện viên ở Gymkraft. Học viên mới bắt đầu sẽ được tham gia đánh giá trình độ khi đã giam gia đầy đủ 3 kỳ học tại Gymkraft và phải đi học đầy đủ thường xuyên.
   
 • Những học sinh không phải là học viên từ Gymkraft có quan tâm muốn tham gia vào lớp đào tạo thi đấu của chúng tôi cần biểu diễn một bài tập thi đấu và kỹ năng gần nhất được đánh giá bởi các huấn luyện viên của Gymkrat qua một buổi đánh giá có tính phí.
   
 • Học viên Gymkraft vượt qua bài kiểm tra đánh giá trình độ nếu biểu diễn và hoàn thành ít nhất 80% % yêu cầu của bài kiểm tra dưa theo khung các trình độ Gymnastic.