Victoria_fun.jpg
Victoria

Huấn luyện viên Thể dục dụng cụ

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tôi đã không bao giờ nghĩ về thể dục dụng cụ trước đây trong cuộc sống của
tôi và bây giờ tôi là một huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Tự hào và biết
ơn là những gì tôi cảm thấy là một huấn luyện viên thể dục dụng cụ.

Là một huấn luyện viên, tôi cảm thấy may mắn và động viên mỗi khi tôi thấy
các học sinh của mình vượt qua nỗi sợ của họ, phá vỡ các giới hạn mà họ tự
đặt ra cho bản thân và những nụ cười sau giờ học. Mục tiêu của tôi là giúp
học sinh hiểu được cơ thể của mình, cải thiện sức mạnh, tính linh hoạt và
khả năng phối hợp cơ thể.

Trở thành một huấn luyện viên cho tôi cơ hội thể hiện tình yêu của tôi dành
cho trẻ em và thể thao.